Handlingar

STADGAR

 

 

Svanvik SSF stadgar

 

 

 

AVTAL

 

 

Skogsskötsel Avtal

 

 


Postadress:                                     Organisationsnr:

Svanviks Samfällighetsförening        716409-4364

Svanvik 221                                      Bankgiro:

472 95 Varekil                                   503-1299 


HANDLINGAR