Grannsamverkan

GRANNSAMVERKAN

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

 

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.


Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

DOKUMENT

 

Här finner ni flera dokument som har med grannsamverkan att göra.


VAD ÄR GSV

Information om grannsamverkan från polisen.

 

KONTAKTOMBUD

Kontakt till GSV ombuden för de olika områdena.

 

GRANNLAPPEN

En lapp att ge till grannen om man reser bort och vill ha hjälp att se efter ditt hus.

 

CHECKLISTA

En lista som ger tips om vad som är bra att göra när man reser bort.

 

MISSTÄNKTA AKTIVITETER I OMRÅDET

 

En observant boende har noterat att det har lagts saker på

fastighetens uppfart, i det här fallet utländska mynt. En känd metod som

använts vid inbrott för att se om fastighetsägaren är hemma. Ytterligare en

observation på Höjden i veckan, en man iklädd "blåställ" samt

ryggsäck med avvikande beteende. Han gick snabbt på vägen mellan fastigheterna och saktade in vid husen och fortsatte därefter på stigen ned mot Dalen. Båda observationerna kan höra samman vilket gör att vi går ut med informationen.

 

Vi har inte fått någon information att det har skett något

inbrott men var observanta och sprid gärna detta till era grannar och titta

gärna extra hos era grannar som inte är hemma. 

 180510

 

 

Information från kommunpolisen

 


Vi vill informera om att vid några av de senaste villainbrotten

upplever vi att man placerat ut saker för att se om folk är hemma eller ej. Om

det är början på en trend eller inte får vara osagt. Bra om vi är uppmärksamma

i våra områden.Tänk på hur ni har belysning i och utanför er bostad.

Vill man uppgradera sig slås ett slag för märk DNA i bostäder,

det hindrar inte från inbrott men tjuvarna drar sig för att gå in i hus som är

märka. För mer information kontakta grannsamverkansgruppen.


Ring grannen eller polisen om ni ser något som inte ser bra ut.

Postadress:                                     Organisationsnr:

Svanviks Samfällighetsförening        716409-4364

Svanvik 221                                      Bankgiro:

472 95 Varekil                                   503-1299