HemInformation inför Ordinarie Föreningsstämma den 20 juni 2021


Föreningen håller ordinarie föreningstämma söndagen den 20 juni.

Stämman kommer att avhållas i enlighet med den utskickade kallelsen.


Stämman hålls i Stala Bygdegård med start kl 12:00.

Medlemmar kan ansluta till mötet digitalt via den i mejl utskickade länken.


Efter avstämning med ansvariga myndigheter rörande hur en föreningsstämma kan tillgå under den pågående pandemin, har styrelsen fattat föjande beslut:


Maximalt 10 medlemmar kan närvara fysiskt på stämman.


Om Du som medlem önskar delta fysiskt vill styrelsen att du i förväg anmält detta

via mejl till stamma@svanvik.com.

Tänk på att, beroende på platsbrist, enbart anmäla en (1) person per fastighet.


Innan mötet och under mötet måste alla fysiskt närvarande medlemmar

hålla en tydlig social distans om 2 meter till varandra.

Ingen servering kommer att ske.


Alla närvarande måste vara sittande.

Stolar kommer att vara utplacerade med lämpligt avstånd från varandra.


Observera att stämman hålls i enlighet med de nationella allmänna råd och rekommendationer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten och regionala riktlinjer utfärdade av Västra Götalandsregionen.


Önskas vidare information om

utfärdade rekommendationer kontakta:

Pandemigruppen på Länsstyrelsen Västra Götaland på telefon 010 2245600Svanvik den 17 juni 2021

Styrelsen
Spara på vattnet i sommar!


Under juni, juli och augusti är det många som vill vara på Orust och det kan vara svårt att producera och leverera tillräckligt med dricksvatten. För att undvika vattningsförbud, spara därför på vattnet i sommar!


Kontrollera att du inte har droppande kranar, rinnande toalett eller läckage från kopplingar i din fastighet.


För att följa situationen vad avser vattenförsörjningen på Orust läs mer HÄR.


Har du en pool eller badtunna så rekomenderas du  att fylla den senast den 1 juni. Efter det ber vi dig att vänta till den 1 september. Läs HÄR för mer information från Orust kommun.VIKTIG INFORMATION


Inom Orust kommun är det eldningsförbud inom område med detaljplan

under perioden 1 april - 30 september varje år.


Eftersom Svanvik ligger inom detaljplanerat område, gäller detta förbud även Svanvik.


LÄS MER HÄR

Om Svanvik

 

Svanvik består av sex stycken bostadsområden, en samlingslokal, en småbåtshamn och ett naturreservat som är populärt att besöka både för boende och turister.

Styrelsen

 

Aktuella styrelsemedlemmar, deras kontaktuppgifter samt vilka sektioner de är ansvariga för. Styrelsen har sina möten sista söndagen varje månad.

Viktig information

 

Här finner ni information om bl.a. vad som gäller i vårt område samt blanketter för vattenavläsning och flyttanmälan.

Informationen här riktar sig i första hand till samfällighetens medlemmar

Information till medlemmar

Svanviksbladet är ett sätt för styrelsen att få ut information till alla medlemmar. 

Här kan man läsa alla tidigare utgivna Svanviksblad.

 

 

Läs mer

Senast uppdaterad 2021-06-17

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och polisen. 

Mer information om detta kan man läsa här.

 

 

Läs mer

En liten film om Orust

 

Här hittar ni en film gjord av Orust kommun om vår underbara pärla på västkusten - Orust.Postadress:

Svanviks Samfällighetsförening, Svanvik 221, 472 95 Varekil


Organisationsnr:

716409-4364


Bankgiro:

503-1299