Hem

Svanviks samfällighetsförening

SVANVIK

En idyll  vid havet på Orust

Viktig information 18 oktober 2020


Föreningen har de senaste dagana drabbats av tidvisa problem när det gäller den tryckstegring som sker till de boende på Höjden.

Problemet kan komma att uppstå på nytt under de kommande dagarna och märks som dålig dricksvattentillgång (kan märkas även i övriga Svanvik).

Meddela Andreas eller Fritz om så skulle vara fallet.


Viktig information till medlemmarna 22 september 2020

Observera att eftersom Årsstämma 2020 inte är genomförd och 

budget därmed inte formellt är godkänd av medlemmarna

är alla avgifter fram till att stämma hålls att betrakta som frivilliga förskott.

Föreningen kommer alltså inte kräva betalning före stämma, dvs. inte skicka påminnelser eller skicka obetalda räkningar till inkasso eller liknande.

Observera dock att efter det att 2020 års stämma hållts och budget godkänts,

förfaller samtliga obetalda räkningar till betalning.

(se längre ner tidigare information från styrelsen och REV)

Viktig information till medlemmarna 1 september 2020

 

Viktig information

Från Ordförande Anna Torstensson och kassör Magnus Andersson

 

Föreningen har 2020-06-08 kontrakterat nytt ekonomisystem och administrativ förvaltning med extern leverantör till ett fast pris under ett år.


Byte av ekonomisystem innebär att medlemsdebitering

med förfallodatum 30 juni och 31 augusti kommer att avvaktas och istället att

debiteras medlemmarna under hösten 2020.


Styrelsen menar att denna uteblivna debitering inte riskerar Samfällighetens likvida medel eller kommande löpande betalningar på bank. 


Vad kommer Vi medlemmar att se för skillnad gällande byte av ekonomisystem? 

Vi kommer fortsatt att få räkningar via post,

Vi kommer dessutom kunna erbjudas månadsvisa räkningar, e-faktura eller autogiro på bank,

Ni avgör själva vilket alternativ som passar Er bäst framöver. 


Styrelsen kommer fortsatt att ha det övergripande ansvaret, med insyn, kontroll och styrning gällande Samfällighetens ekonomi även om det praktiska läggs ut på annat företag. 

Styrelsen kommer fortlöpande under avtalstiden utvärdera avtalet, förväntade mervärden som exempelvis, kostnadsbesparingar, insats i tid samt praktisk avlastning gällande kassörsuppdraget.


Förfrågningsunderlag gällande nytt ekonomisystem har under våren 2020 skickats ut till fem företag, inkomna anbud två stycken har utvärderats inklusive intervju.

Kontrakterat företag är HSB Göteborg som är en ekonomisk förening och har mångårig erfarenhet och resurser gällande administrativ förvaltning.

Kontraktsvärde, fast pris ett år är 160.000 kr + moms.

Ny kassör i Svanviks Samfällighet


Som vi alla säkert känner till, meddelade Göran Bryntesson vid förra årsmötet

att han vid nästa årsmöte tänkte avgå som föreningens kassör.

Göran har skött föreningens ekonomi i bortåt 20 år.

 

Nu har ett skifte skett. Som ny kassör har Magnus Andersson tillträtt. Magnus, som bor i Hagen,  har suttit i styrelsen i drygt 1 år.

 

Vi vill tacka Göran för alla dessa år han på ett helt fantastiskt sätt

skött föreningens  ekonomi!

I mångt och mycket har han fungerat som ett nav för hela verksamheten.

Alla känner Göran som någon man alltid kunnat vända sig till vid frågor.

 

Samtidigt vill vi hälsa Magnus välkommen som ny kassör

och önskar honom lycka till i sin nya roll!

Styrelsen anser att det i nuläget inte är någon idé att besluta om ett nytt datum för årsstämman 2020 innan man vet att utvecklingen stabiliserats.

Så fort det bedöms möjligt att hålla en stämma kommer en ny kallelse ske med framförhållning och innehåll enligt tidigare utsänd agenda.

Information har utgått via Svanviksbladet aprilnumret.

Se  även nedan.....


Om Svanvik

 

Svanvik består av sex stycken bostadsområden, en samlingslokal, en småbåtshamn och ett naturreservat som är populärt att besöka både för boende och turister.

Styrelsen

 

Aktuella styrelsemedlemmar, deras kontaktuppgifter samt vilka sektioner de är ansvariga för. Styrelsen har sina möten sista söndagen varje månad.

Viktig information

 

Här finner ni information om bl.a. vad som gäller i vårt område samt blanketter för vattenavläsning och flyttanmälan.

Informationen här riktar sig i första hand till samfällighetens medlemmar

Information till medlemmar

Svanviksbladet är ett sätt för styrelsen att få ut information till alla medlemmar. 

Här kan man läsa alla tidigare utgivna Svanviksblad.

 

 

Läs mer

Senast uppdaterad 2020-10-19

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och polisen. 

Mer information om detta kan man läsa här.

 

 

Läs mer

En liten film om Orust

 

Här hittar ni en film gjord av Orust kommun om vår underbara pärla på västkusten - Orust.Postadress:

Svanviks Samfällighetsförening, Svanvik 221, 472 95 Varekil


Organisationsnr:

716409-4364


Bankgiro:

503-1299