Styrelsen

Svanviks samfällighetsförening

STYRELSEN

 

Är ansvarig för att samfälligheten bedrivs effektivt och tar beslut som rör den löpande driften i Svanvik.

SEKRETERARE

Protokollför styrelsens möten och arkiverar protokollen.

 

Marie Persson

Svanvik 132

472 95 Varekil

E-post: marie@svanvik.com

KASSÖR

Har det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi.

 

Magnus Andersson

Svanvik 183

472 95 Varekil

E-post: magnus@svanvik.com

ORDFÖRANDE

Leder och har det övergripande ansvaret för styrelsens uppdrag.

 

Anna Torstensson

Svanvik 75

472 95 Varekil

E-post: anna@svanvik.com

VATTEN OCH AVLOPP

Ansvarar för reningsverk och stamnät för vatten och avlopp.

 

Andreas Lavögård

Svanvik 90

472 95 Varekil

E-post: andreas@svanvik.com


Vid akuta ärenden kontakta:

Fritz Berntsson

Telefon: 0304-123 66

Mobil: 0738-385 845GRÖNOMRÅDE

Har ansvaret för grönområden, lekplatser och badplatser.

 

Tommy Torstensson

Svanvik 75

472 95 Varekil

E-post: tommy@svanvik.com

VÄGAR

Har ansvaret för alla vägar, diken och parkeringar i området.

 

Tommy Torstensson

Svanvik 75

472 95 Varekil

E-post: tommy@svanvik.com


LADAN

Sköter uthyrning och underhåll av Ladans lokaler.


Marie Persson

Svanvik 132

472 95 Varekil

Telefon: 0731-424723

E-post: marie@svanvik.com


 

FRITIDSBOENDEREPRESENTANT

Bevakar de fritidsboendes intressen i styrelsearbetet.


Hans Augustsson

Södravägen 19

411 35 Göteborg

E-post: hans@svanvik.com

HEMSIDA

Ser till att hemsidan uppdateras med aktuell information.


Mats Nyborg

Stabbegatan 10

416 80 Göteborg

E-post: mats@svanvik.comSUPPLEANTER

Ersätter ordinarie ledamot vid frånvaro.

 

Marita Tenghede

Svanvik 166

472 95 Varekil 

E-post: marita@svanvik.com


Dennis Svensson

Svanvik 104 

472 95 Varekil

E-post: dennis@svanvik.com 

BYHUSEN

Ansvarar för underhållet av området som t.ex belysning och häckar kring parkering.


Tommy Torstensson

Svanvik 75

472 95 Varekil

E-post: tommy@svanvik.com


Postadress:                                    Organisationsnr:

Svanviks Samfällighetsförening       716409-4364

Svanvik 221                                      Bankgiro:

472 95 Varekil                                   503-1299