Styrelsen

STYRELSEN

 

Är ansvarig för att samfälligheten bedrivs effektivt och tar beslut som rör samfällighetens löpande förvaltning

SEKRETERARE

Protokollför styrelsens möten och arkiverar protokollen.

 

Mats Bäcklund


Mejl: matsb@svanvik.com

Svanvik 108

472 95 Varekil


KASSÖR

Har det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi.

 

IngaLill Sundin


Mejl: ingalill@svanvik.com

Svanvik 20

472 95 Varekil

ORDFÖRANDE

Leder och har det övergripande ansvaret för styrelsens uppdrag.

 

Mats Nyborg


Mejl: mats@svanvik.com

Svanvik 61

472 95 Varekil


Telefon:  0704 533 060

VATTEN OCH AVLOPP

Ansvarar för reningsverk och ledningsnät för dricksvatten och avlopp.

 

Andreas Lavögård


Mejl: andreas@svanvik.com

Svanvik 90

472 95 Varekil


Vid akuta ärenden kontakta:

Fritz Berntsson

Telefon: 0304-123 66

Mobil: 0738-385 845GRÖNOMRÅDE

Har ansvaret för grönområden, lekplatser och badplatser.

 

Linda Börjesson


Mejl: linda@svanvik.com

Svanvik 59

472 95 Varekil


VÄGAR

Har ansvaret för alla vägar, diken och parkeringar i området.

 

Tommy Brundin


Mejl; tommyb@svanvik.com

Svanvik 1

472 95 VarekilLADAN

Sköter uthyrning och underhåll av Ladans lokaler.


Linda Börjesson


Mejl: linda@svanvik.com

Svanvik 59

472 95 Varekil


Telefon efter kl 17 : 0705 100 802


 

HEMSIDA

Ser till att hemsidan uppdateras med aktuell information.


Mats Nyborg


Mejl: mats@svanvik.com

Svanvik 61

472 05 VarekilBYHUSEN

Ansvarar för underhållet av området som t.ex belysning och häckar kring parkering.


Tommy Brundin


Mejl: tommyb@svanvik.com

Svanvik 1

472 95 Varekil

Ansvarig för Underhålls- och Förnyelseplan


Hans Augustsson


Mejl: hans@svanvik.com

Svanvik 79 

472 95 Varekil


Representant för fritidsboendeTommy Brundin


Mejl: tommyb@svanvik.com

Svanvik 1

472 95 Varekil


SUPPLEANTER

Ersätter ordinarie ledamot vid frånvaro.

 

Henrik Chyssler

Mejl: henrik@svanvik.com


Ann-Christine Nordlund Schwartz

Mejl: anki@svanvik.com


Nicklas Kuivanen

Mejl: nicklas@svanvik.comPostadress:                                    Organisationsnr:

Svanviks Samfällighetsförening       716409-4364

Svanvik 221                                      Bankgiro:

472 95 Varekil                                   503-1299