Styrelsen

STYRELSEN

 

Är ansvarig för att samfälligheten bedrivs effektivt och tar beslut som rör samfällighetens löpande förvaltning

SEKRETERARE

Protokollför styrelsens möten och arkiverar protokollen.

 

Jonatan Modig


Mejl: jonatan@svanvik.com

Svanvik 95

472 95 Varekil


KASSÖR

Har det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi.

 

Mats Nyborg


Mejl: mats@svanvik.com

Svanvik 61

472 95 Varekil

ORDFÖRANDE

Leder och har det övergripande ansvaret för styrelsens uppdrag.

 

Berit Brandvik


Mejl: berit@svanvik.com

Svanvik 63

472 95 Varekil

VATTEN OCH AVLOPP

Ansvarar för reningsverk och ledningsnät för dricksvatten och avlopp.

Dricksvatten:

Jonatan Modig

Mejl: jonatan@svanvik.com

Svanvik 95

472 95 Varekil


Avlopp:

Stefan Lindén

Mejl: stefan@svanvik.com

Svanvik 132

472 95 Varekil


Vid akuta ärenden kontakta:

Fritz Berntsson

Telefon: 0304-123 66

Mobil: 0738-385 845GRÖNOMRÅDE

Har ansvaret för grönområden, lekplatser och badplatser.

 

Linda Börjesson


Mejl: linda@svanvik.com

Svanvik 59

472 95 Varekil


VÄGAR

Har ansvaret för alla vägar, diken och parkeringar i området.

 

Linda Börjesson


Mejl: linda@svanvik.com

Svanvik 59

472 95 VarekilLADAN

Sköter uthyrning och underhåll av Ladans lokaler.


Linda Börjesson


Mejl: linda@svanvik.com

Svanvik 59

472 95 Varekil


 

Ansvarig för Underhålls- och Förnyelseplan samt stadgar och lagparagrafer


Hans Augustsson


Mejl: hans@svanvik.com

Svanvik 79 

472 95 Varekil


HEMSIDA

Ser till att hemsidan uppdateras med aktuell information.


Mats Nyborg


Mejl: mats@svanvik.com

Svanvik 61

472 05 VarekilRepresentant för fritidsboendeMats Nyborg


Mejl: mats@svanvik.com

Svanvik 61

472 95 Varekil


BYHUSEN

Ansvarar för underhållet av området som t.ex belysning och häckar kring parkering.


Johannes Braf


Mejl: johannes@svanvik.com

Svanvik 10

472 95 Varekil

SUPPLEANTER

Ersätter ordinarie ledamot vid frånvaro.

 

Lukas Persson

Mejl: lukas@svanvik.com


Alex Hällsjö

Mejl: Alex@svanvik.com


Ingrid Fladvad

Mejl: ingrid@svanvik.comPostadress:                                    Organisationsnr:

Svanviks Samfällighetsförening       716409-4364

Svanvik 221                                      Bankgiro:

472 95 Varekil                                   503-1299