Styrelsen

STYRELSEN

 

Är ansvarig för att samfälligheten bedrivs effektivt och tar beslut som rör den löpande driften i Svanvik.

Email adresser till styrelsens medlemmar är fnmn@svanvik.com  tex. Thomas@svanvik.com

SEKRETERARE

Protokollför styrelsens möten och arkiverar protokollen.

 

Marie Persson

Svanvik 132

472 95 Varekil


KASSÖR

Har det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi.

 

Vakant

ORDFÖRANDE

Leder och har det övergripande ansvaret för styrelsens uppdrag.

 

Mats Nyborg

Svanvik 61

472 95 Varekil

VATTEN OCH AVLOPP

Ansvarar för reningsverk och stamnät för vatten och avlopp.

 

Andreas Lavögård

Svanvik 90

472 95 Varekil


Vid akuta ärenden kontakta:

Fritz Berntsson

Telefon: 0304-123 66

Mobil: 0738-385 845GRÖNOMRÅDE

Har ansvaret för grönområden, lekplatser och badplatser.

 

Vakant


VÄGAR

Har ansvaret för alla vägar, diken och parkeringar i området.

 

VakantLADAN

Sköter uthyrning och underhåll av Ladans lokaler.


Marie Persson

Svanvik 132

472 95 Varekil

Telefon: 0731-424723


 

FRITIDSBOENDEREPRESENTANT

Bevakar de fritidsboendes intressen i styrelsearbetet.


Hans Augustsson

Södravägen 19

411 35 Göteborg


HEMSIDA

Ser till att hemsidan uppdateras med aktuell information.


Mats Nyborg

Stabbegatan 10

416 80 GöteborgSUPPLEANTER

Ersätter ordinarie ledamot vid frånvaro.

 

Marita Tenghede

Svanvik 166

472 95 Varekil Dennis Svensson

Svanvik 104 

472 95 Varekil 

BYHUSEN

Ansvarar för underhållet av området som t.ex belysning och häckar kring parkering.


Vakant


Postadress:                                    Organisationsnr:

Svanviks Samfällighetsförening       716409-4364

Svanvik 221                                      Bankgiro:

472 95 Varekil                                   503-1299