Hem

Svanvik 24 oktober 2021

Hej alla Svanviksbor!

De flesta av er, med undantag för Byhusområdet, har under den senaste veckan fått ett informationsbrev från kommunen avseende den detaljplaneändring som planeras för Svanvik. Skälet till en ändrad detaljplan för Svanvik är att möjliggöra ett ökat fastboende med möjlighet till utökad boendeyta. Kommunen söker ändra befintlig detaljplan till en plan för helårsbebyggelse.

Styrelsen vill uppmana alla fastighetsägare till att noggrant läsa det underlag som finns publicerat under länken www.orust.se/detaljplanerunderarbete

Observera att samrådsmöte kommer att hållas den 3 november kl 19 - 20 i aulan på Ängås skola.


Styrelsen för samtal med kommunen rörande den nu föreslagna planen. Representanter från styrelsen kommer att träffa kommunen måndagen den 1 november för vidare diskussioner. Styrelsen kommer då lyfta frågor som rör samfälliga, gemensamma frågeställningar dvs. eventuell påverkan på vårt V/A nät, vägnät etc.


När det gäller frågor rörande hur en enskild fastighetsägare berörs av planändringen, måste styrelsen hänvisa till kommunen och dess kontaktperson (kontaktuppgifter finns det givna på informationsbrevet).


Hälsningar,

Styrelsen

Svanvik 12 oktober 2021


Viktigt meddelande om betalning av medlemsavgifter


Styrelsen kan nu erbjuda E-faktura för de medlemmars som har tillgång till internetbank.


Du kan redan nu anmäla i din internetbank att du i fortsättningen vill få avier från Samfälligheten som e-faktura.


Observera att du skall använda ditt husnummer som medlemsnummer när du gör anmälan (bara numret, ingen text).


ANMÄL MED FÖRDEL E-FAKTURA NU DIREKT!


Alla banker klarar av att hantera e-faktura via sina internetbanker.


Exakt hur de går tillväga skiljer sig dock lite åt beroende på bank. Kontakta din bank om du är osäker.


Det kommer även komma ut information i alla brevlådor och via post.


För de medlemmar som inte anmäler E-faktura kommer avi delas ut i sedvanlig pappersform.


Sprid gärna detta meddelande till medlemmar som dutror inte läser på föreningens hemsida.


Genom att klicka på knappen                                         kan du läsa en enkel manual för hur du anmäler E-faktura hos OrustSparbank. Vilket förutsätter att du har internetbank hos dem.


I detta ärende kan det komma mer information och instruktioner. Håll därför fortsatt koll på föreningens hemsida för nya meddelanden.


Styrelsen rekomenderar även att, för de som har Facebook, gå med i gruppen 'Vi som bor i Svanvik'. Här skriver styrelsen ofta meddelanden eller svarar på medlemmars frågor.


Länkar till andra bankers hantering av E-faktura:


Nordea https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/e-faktura.html

Handelsbanken https://www.handelsbanken.se/sv/privat/konton-kort-och-betala/betala/betala-rakningar

SEB https://seb.se/privat/betala/betala-rakningar/e-faktura

Länsförsäkringar  https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/bank/kort--betalningar/e-faktura/


För att få E-faktura inför kommande månadsbrytning oktober/november måste du gjort anmälan till din bank

senast måndag den 18 oktober.


Hälsningar,

Styrelsen
Om Svanvik

 

Svanvik består av sex bostadsområden, en samlingslokal, en småbåtshamn och ett naturreservat som är populärt att besöka både för boende och turister.

Information till medlemmar

Svanviksbladet är ett sätt för styrelsen att få ut information till alla medlemmar. 

Här kan man läsa alla tidigare utgivna Svanviksblad.

 

 

Läs mer

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och polisen. 

Mer information om detta kan man läsa här.

 

 

Läs mer

Styrelsen

 

Aktuella styrelsemedlemmar, deras kontaktuppgifter samt vilka sektioner de är ansvariga för. Styrelsen har sina möten sista söndagen varje månad.

En liten film om Orust

 

Här hittar ni en film gjord av Orust kommun om vår underbara pärla på västkusten - Orust.

Viktig information

 

Här finner ni information om bl.a. vad som gäller i vårt område samt blanketter för vattenavläsning och flyttanmälan.Postadress:

Svanviks Samfällighetsförening, Svanvik 221, 472 95 Varekil


Organisationsnr:

716409-4364


Bankgiro:

503-1299 

Senast uppdaterad 2021-10-24